Stockholm, Scandic Park

Hypnos – en del av tandvårdens vardag

All tandvårdspersonal gör det, medvetet eller ej, vi hjälper patienterna till hypnos varje dag. Hur vi talar till våra patienter påverkar deras upplevelse av oss, av behandlingen och av sin smärta. Ibland fungerar mötet med patienten klockrent och ibland känner vi att vi skulle behöva ha fler verktyg för att nå fram till patienten. Men vad är det egentligen vi gör?

Kursplan 

  • Hur kan vi förstärka vårt sätt att bemöta patienten för att minska rädsla och oro?
  • Hur kan vi lugna en orolig patient utan att bränna all vår egen energi?
  • Vad är hypnos?
  • Hur hypnotiserar man?
  • Hur kan man på ett enkelt sätt ge patienter och personal bra redskap till att lugna och stärka?
  • Olika tekniker och övningar presenteras och övas


Alla kurser från
STF

  • 24 sep - 25 sep   2020
  • Nils Norrsell, leg. tandläkare, leg. psykoterapeut, Lund. Ulf Lafveskans leg. tandläkare, Öland och Jeanette Rindeskog leg. tandläkare, , Stockholm.
  • Sveriges Tandläkarförbund