Stora Hotellet, Jönköping

Hypnos i den kliniska vardagen

Effektiv,snabb och kostnadseffektiv hypnosinduktion kan förändra livet till det bättre för både patient och behandlare. Under en dag  kommer användbara induktioner att demonstreras och övas.

Kursen är lämplig för såväl nybörjare som erfarna inom hypnosen och vänder sig till läkare, tandläkare, hygienister, sjuksköterskor, barnmorskor, psykoterapeuter och psykologer samt alla som arbetar med hypnos under leg. yrkesutövares ansvar. Syftet är att inspirera till ökad hypnosanvändning för behandling av bl.a. rädsla och spänningar, obehag och överdriven smärtupplevelse.

Tid: Fredag 23 augusti kl 9-16

Avgift: 1500 kr inkl moms

Anmälan senast 15/8 2019 till nilinor@gmail.com  Tel 0731585766

  • 30 aug 2019
  • Nils Norrsell, Louise Ehrenborg samt ev. Adam Löfving
  • Nils Norrsell