Stockholm

Idrotts- och belastningsskador i vardagen

Fysisk aktivitet och idrott utgör grunden för välmående och god hälsa, med det föreligger viss risk för skada.

Deltagarna kommer att få ökade kunskaper och förståelse för modern diagnostik och optimal handläggning av de vanligaste idrottsskadorna t.ex. främre korsbands-, menisk- och broskskador och artros i knäleden och rotatorkuffens skador i skulderleden, muskelbristningar, överbelastnings skador i rygg och i olika senor och skelett samt informationen om den aktuella debatten och forskningen i ämnet.

Med denna kurs ska deltagarna informeras om hur dessa vanliga skador bör handläggas enligt senaste årens forskning och erfarenheter.

Innehåll

Kursen kommer att innefatta en uppdatering av aktuella kunskaper och forskningsrön inom områden som:

 • Knäledens korsbands- och meniskskador
 • Broskskador och artros i höft-, knä– och fotleder
 • Patellofemoralt smärtsyndrom och instabilitet
 • Fotledens instabilitets- och smärtproblem
 • Skuldrans idrottsskador tex. rotator kuffproblem, nyckelbensskador
 • Ryggens smärtproblematik
 • Skelettets belastningsskador tex. stressfrakturer
 • Musklernas idrottsskador tex. hamstringsbristningar
 • Senornas idrotts- och belastningsskador tex. knäskåls- och hälsenans skador
 • Idrotts- och belastningsskador i ljumsk- och höftregionen tex. idrottsbråck, osteitis pubis, inklämningssyndrom (FAI)
 • Undersökningsteknikt – ett pass med undersökningsteknik ingår


Alla kurser från
Ptj

 • 07 feb 2019
 • Lars Peterson, professor emeritus Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Göteborg och Per Renström, professor emeritus, Karolinska Institutet, Stockholm
 • Praktikertjänst