Malmö

Implant Health – Bibehåll peri-implantär hälsa – Att förebygga och behandla peri-implantär mukosit och peri-implantit

Endags föreläsningskurs med diskussioner.

MÅLSÄTTNING

Kursdeltagarna ska efter genomgången kurs ha förståelse av och kunna ge svar på följande.

Årligen publiceras resultaten av nya prospektiva kliniska studier på dentala implantat, ej sällan med 100% överlevnad efter 10 år. Samtidigt vet vi att problemen runt dentala implantat ökar.

 • Vad beror det på?
 • Hur vanligt är det?
 • Hur upptäcker man peri-implantära sjukdomar?
 • Är det möjligt att förebygga peri-implantär mukosit och peri-implantit?
 • Hur behandlar man peri-implantära sjukdomar i olika stadier?

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till tandläkare och tandhygienister som träffar patienter som har behandlats med tandimplantat.

KURSINNEHÅLL

 • Definitioner
 • Diagnostik
 • Riskfaktorer
 • Munhygien
 • Terapiplanering
 • Profylax
 • Hjälpmedel
 • Icke kirurgisk behandling
 • Kirurgisk behandling
 • Komplikationer
 • Stödbehandling/Recidivprofylax


Alla kurser från
Straumann

 • 29 okt 2021
 • Ann-Marie Roos Jansåker Odont dr, specialist i parodontologi.
 • Straumann