Dentsply Sirona, Aminogatan 1, Mölndal

Implantatbehandling i teori och praktik

Implantatbehandling i teori och praktik – hur tänker specialisterena?

Målgrupp: Kursen vänder sig till allmäntandläkare som har grundkunskaper inom implantatbehandling men som inte ännu har kommit igång.

Mål
Kursen ges i samarbete med Landalakliniken i Göteborg och behandlar de överväganden man bör göra vid implantatbehandling utifrån tre olika specialisters synvinkel; kirurgens, protetikerns och parodontologens. Specialisterna delar med sig av sina erfarenheter samt genomför live-operationer på patient. Kursen innefattar även en praktisk del för deltagarna i form av hands-on på modell.

Kursinnehåll
•      Vilka olika behandlingsmetoder finns, och vilken prognos har de?
•      Vad finns det för olika benuppbyggnadsmaterial? Om membran, granulat, block och instrument.
•      Vad säger vetenskapen?
•      Patientselektion och terapiplanering; vad kan jag göra själv och vad bör jag remittera?
•      Vad skriver jag på remissen? Vilka rtg behöver jag skicka med?
•      Hur debiterar jag?
•      Hands-on på griskäke; lambåteknik, membranteknik, applicering av bengranulat, sutureringsteknik
•      Komplikationer – tecken och åtgärderAlla kurser från
Dentsply Sirona

  • 03 feb 2023
  • Kursen ges i samarbete med Landalakliniken i Göteborg
  • Dentsply Sirona