Käkkirurgiska kliniken, Länssjukhuset Halmstad

Implantatbehandling vid begränsad benvolym

Kursen vänder sig till tandläkare som har erfarenhet av implantatkirurgi och som vill ta steget vidare med lite mer avancerade fall, där bentransplantation krävs.

Vid implantatbehandlingar ställs man ofta inför utmaningar när benet och mjukvävnaden begränsar våra möjligheter att rekonstruera bettet på ett optimalt sett. Vi går igenom vikten av en god förberedande behandling och terapiplanering för att nå ett optimalt funktionellt och estetiskt slutresultat. Digital planering är ett sätt som vi belyser för att optimera förberedelserna inför kirurgi och senare proteisk rekonstruktion. Kursens huvudfokus hamnar sedan på live-operationer där olika tekniker för att rekonstruera alveolarutskottet med bentransplantat/benersättningsmedel inför fixturinstallation förevisas.

Målgrupp

Kursen vänder sig till tandläkare som har erfarenhet av implantatkirurgi och som vill ta steget vidare med lite mer avancerade fall, där bentransplantation krävs.

Kursplan

3 dagars kurs med föreläsningar & live-operationer.

Kursinnehåll

• Anatomi

• Röntgenundersökning för planering samt uppföljning

• Klinisk undersökning samt terapiplanering

• Digital planering med MySimplant

• Protetiska aspekter på implantatkirurgibehandling

• Tekniska komplikationer

• Rekonstruktion samt benuppbyggnad inför implantatbehandling

• Estetiska aspekter vid implantatbehandling

• Uppföljning, postoperativ kontroll samt komplikationer

• Live-kirurgiAlla kurser från
Dentsply Sirona

  • 10 apr - 12 apr   2019
  • Peter Abrahamsson Övertandläkare, Odont. Dr, Specialist i käkkirurgi Dan-Åke Wälivaara Övertandläkare, Odont. Dr, Specialist i käkkirurgi Jonas Anderud Övertandläkare, Specialist i käkkirurgi Per Rabe Övertandläkare, Specialist i parodontologi Anna Bergström Övertandläkare, Specialist i oral protetik Medarbetare på käkkirurgiska kliniken
  • Dentsply Sirona