Käkkirurgiska kliniken, Länssjukhuset Halmstad

Implantatbehandling vid begränsad benvolym

Kursen vänder sig till tandläkare som har erfarenhet av implantat kirurgi och som vill ta steget vidare med lite mer avancerade fall, där ben-transplantation krävs.

Vid implantatbehandlingar ställs man ofta inför utmaningar när benet och mjukvävnaden begränsar våra möjligheter att rekonstruera bettet på ett optimalt sett. Vi går igenom vikten av en god förberedande behandling och terapiplanering för att nå ett optimalt funktionellt och estetiskt slutresultat. Digital planering är ett sätt som vi belyser för att optimera förberedelserna inför kirurgi och senare proteisk rekonstruktion. Kursens huvudfokus hamnar sedan på live-operationer där olika tekniker för att rekonstruera alveolarutskottet med bentransplantat/benersättningsmedel inför fixturinstallation förevisas.Alla kurser från
Dentsply Sirona

  • 21 apr - 23 apr   2021
  • Peter Abrahamsson — Specialist Käkkirurgi Dan-Åke Wälivaara — Övertandläkare käkkirurgi, Odont Dr. Anna Bergström — Övertandläkare och specialist i oral protetik Amir-Sepehr Moghaddam – Övertandläkare och specialist i käkkirurgi. Zoran Ristevski - Övertandläkare och specialist i käkkirurgi Per Rabe — Övertandläkare och specialist i parodontologi Jonas Anderud — Övertandläkare och specialist i käkkirurgi.
  • Dentsply Sirona