Stockholm

Implantatkirurgi för allmäntandläkare

Grundkurs inom implantatkirurgi. Kursen går igenom förbehandling, terapiplanering, de kirurgiska behandlingsmomenten samt efterbehandling. Deltagarna får en utbildning med klinisk inriktning för att kirurgiskt klara av att utföra enklare implantatbehandlingar.
Efter kursen ska deltagarna:
Ha grundläggande teoretisk, praktisk och vetenskaplig kunskap för att kunna utföra implantatkirurgi. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment. De praktiska momenten består bl.a. av hands-on träning på plastmodell och griskäkar.
Implantatkirurgin lärs ut med Straumanns implantatsystem, vilka är samarbetspartner med Praktikertjänst.

Innehåll

  • Implantatutredning. Vilka förutsättningar behövs för att implantatbehandling ska vara möjligt?
  • Förbehandling
  • Kirurgisk teknik
  • Implantatkirurgi/Borrprotokoll
  • Hands-on med implantatinstallation
  • Efterbehandling
  • Komplikationer


Alla kurser från
Ptj

  • 23 apr - 24 apr   2020
  • Christopher Appelqvist specialist parodontologi, Karlskrona och Henrik Hedlund specialist parodontologi, Örebro
  • Praktikertjänst