Eastmaninstitutet Käkkirurgi, Stockholm

Implantatkirurgi för teamet – baskurs

Kursen ger grundläggande kunskaper i implantatkirurgi. Efter genomgången kurs har deltagarna kunskaper att identifiera och terapiplanera enklare patientfall, lämpliga för implantatoperation i den egna praktiken.

Parallellt med detta program ges erforderlig utbildning för assisterande personal i arbetsrutiner vid implantatkirurgisk behandling. Vid uppstart i den egna praktiken står Dentsply Sirona Implants för support av terapiplanering samt praktisk handledning vid den första patientbehandlingen.

Kursplan

3 dagars kurs med föreläsningar & live-operationer.

Kursinnehåll för tandläkare

• Historik kring implantologi

• Patientselektion

• Terapiplanering

• Tandvårdsstödet

• Röntgenbedömning

• Medicinska aspekter

• Kirurgiska aspekter och implantatkirurgisk teknik

• Handhygien, operationstvätt och sterilklädsel

• Implantatkirurgisk teknik

• Kirurgiska komplikationer

• Live operationer

• Astra Tech Implant System® EV – produktinformation kirurgiska komponenter

• Hands-on på modell – implantatinstallation

• Information om vad man skall tänka på inför uppstart i egna kliniken

Kursinnehåll för assisterande personal

• Historik kring implantologi

• Tandvårdsstödet

• Förberedelser inför patientbehandling

• Dokumentation

• Hygien

• Praktisk övning – handtvätt – sterilklädsel personal samt patient – uppdukning implantatoperation

• Postoperativt omhändertagande – behandlingsrum – utrustning – instrument

• Förberedelser inför implantatoperation

• Live-operationer

• Astra Tech Implant System® EV – produktinformation kirurgiska komponenter

• Hands-on på modell– implantatinstallation

• Information om vad man skall tänka på inför uppstart i egna klinikenAlla kurser från
Dentsply Sirona

  • 30 sep - 02 okt   2020
  • Personal vid Eastmaninstistutet
  • Dentsply Sirona