Specialistkliniken för käkkirurgi, Odontologen, Göteborg

Implantatkirurgi för teamet – baskurs Astra Tech Implant System® EV

Kursen vänder sig till teamet med erfarenhet av implantatprotetik och oralkirurgi som vill utvidga sin verksamhet med implantatkirurgi.

Praktisk information

Kursen ger grundläggande kunskaper i implantatkirurgi. Efter genomgången kurs har deltagarna kunskaper att identifiera och terapiplanera enklare patientfall, lämpliga för implantatoperation i den egna praktiken.

Parallellt med detta program ges erforderlig utbildning för assisterande personal i arbetsrutiner vid implantatkirurgisk behandling.

Vid uppstart i den egna praktiken står Dentsply Sirona Implants för support av terapiplanering samt praktisk handledning vid den första patientbehandlingen.

Målgrupp

Kursen vänder sig till teamet med erfarenhet av implantatprotetik och oralkirurgi som vill utvidga sin verksamhet med implantatkirurgi.

Kursplan

3 dagars kurs med föreläsningar & live-operationer.

Kursinnehåll för tandläkare

• Historik kring implantologi

• Patientselektion

• Terapiplanering

• Tandvårdsstödet

• Röntgenbedömning

• Medicinska aspekter

• Kirurgiska aspekter och implantatkirurgisk teknik

• Handhygien, operationstvätt och sterilklädsel

• Implantatkirurgisk teknik

• Kirurgiska komplikationer

• Live operationer

• Astra Tech Implant System® EV – produktinformation kirurgiska komponenter

• Hands-on på modell – implantatinstallation

• Information om vad man skall tänka på inför uppstart i egna kliniken

Kursinnehåll för assisterande personal

• Historik kring implantologi

• Tandvårdsstödet

• Förberedelser inför patientbehandling

• Dokumentation

• Hygien

• Praktisk övning– handtvätt– sterilklädsel personal samt patient– uppdukning implantatoperation

• Postoperativt omhändertagande– behandlingsrum– utrustning– instrument

• Förberedelser inför implantatoperation

• Steril klädsel

• Teamen förbereder för operation

• Live-operationer

• Astra Tech Implant System® EV– produktinformation kirurgiska komponenter

• Hands-on på modell– implantatinstallation

• Information om vad man skall tänka på inför uppstart i egna klinikenAlla kurser från
Dentsply Sirona

  • 04 sep - 06 sep   2019
  • Sanjiv Kanagaraja Övertandläkare i käkkirurgi, klinikchef Jan Kowar Övertandläkare, specialist i oral protetik Mats Wallström Övertandläkare i käkkirurgi Hossien Kashani Övertandläkare, Docent, specialist i käkkirurgi, Göran Kjeller Övertandläkare, Docent, specialist i käkkirurgi Fredrik Widar Övertandläkare i käkkirurgi Ulf Nannmark Docent Johan Malmström Övertandläkare i käkkirurgi Anette Gidefjord-Göransson Operationstandsköterska Annika Larsson Operationstandsköterska Medarbetare på Specialistkliniken för käkkirurgi Dentsply Sirona Implants
  • Dentsply Sirona