Stockholm Eastmaninstitutet Käkkirurgi

Implantatkirurgi för teamet – baskurs Astra Tech Implant System® EV

Kursen ger grundläggande kunskaper i implantatkirurgi. Efter genomgången kurs har deltagarna kunskaper att identifiera och terapiplanera enklare patientfall, lämpliga för implantatoperation i den egna praktiken.

Parallellt med detta program ges erforderlig utbildning för assisterande personal i arbetsrutiner vid implantatkirurgisk behandling. Vid uppstart i den egna praktiken står Dentsply Sirona Implants för support av terapiplanering samt praktisk handledning vid den första patientbehandlingen.



Alla kurser från
Dentsply Sirona

  • 14 apr - 16 apr   2021
  • Carina Krüger Weiner Övertandläkare, Med Dr. Specialist i Käkkirurgi. Klinikchef. Inriktning mot käkledskirurgi och smärta. Bashar Al-Khalili Övertandläkare senior specialist i Pedodonti med mångårig erfarenhet av rekonstruktiv implantatkirurgi på unga individer. Föreläsare och handledare. Kristina Schremer Övertandläkare, senior specialist i Käkkirurgi med inriktning mot rekonstruktiv benuppbyggnad och implantatkirurgi. Mentor och handledare. Klara Rangne Övertandläkare, specialist i odontologisk radiologi. Mångårig erfarenhet som kliniker, handledare och utbildare. För närvarande verksam vid Eastmaninstitutet i Stockholm och på Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Ho Yun Cho Övertandläkare, specialist i Käkkirurgi och bred erfarenhet av implantatkirurgi och rekonstruktiv kirurgi. Mentor och handledare. Björn Johansson Övertandläkare, Med Dr. Senior och mångsidig specialist i Käkkirurgi, skrivit en doktorsavhandling om benrekonstruktion och implantat. Handledare och mentor. Staffan Sjöö Bitr. Övertandläkare, senior allmäntandläkare med mångårig erfarenhet av implantatkirurgi och estetisk kirurgi. Handledare och mentor. Bent Williger Övertandläkare, Leg. Läkare. Mångårig erfarenhet av rekonstruktiv kirurgi och LKG samt har en bred medicinsk kompetens. Mariann Pihl Operationstandsköterska. Operationstandsköterska med ansvar för operationsuppdukningsutbildningen i Folktandvårdsakademin. Handledare. Karin Stråhle Operationstandsköterska, operationssamordnare och mångårig erfarenhet av käkkirurgisk vård både på Eastmaninstitutet och Mälardalens Sjukhus. Handledare. Inger Nilsson Senior operationstandsköterska och mångårig erfarenhet av implantatkirurgi på unga. Handledare
  • Dentsply Sirona