Stockholm, Eastmaninstitutet

Implantatkirurgi för teamet – baskursAstra Tech Implant System® EV

Implantatkirurgi för tandläkare. Separat parallellprogram för tandsköterskor/assisterande personal.

Dag 1: kl. 10.00–17.15, gemensam middag kl 19.00

Dag 2: kl 08.30–17.00

Dag 3: kl 08.00–13.00

Kursgivare:

Björn Johansson Övertandläkare, Med Dr. Senior och mångsidig specialist i Käkkirurgi, skrivit en doktorsavhandling om benrekonstruktion och implantat. Handledare och mentor.

Bashar Al-Khalili Övertandläkare senior specialist i Pedodonti med mångårig erfarenhet av rekonstruktiv implantatkirurgi på unga individer. Föreläsare och handledare.

Kristina Schremer Övertandläkare, senior specialist i Käkkirurgi med inriktning mot rekonstruktiv benuppbyggnad och implantatkirurgi. Mentor och handledare.

Bent Williger Övertandläkare, Leg. Läkare. Mångårig erfarenhet av rekonstruktiv kirurgi och LKG samt har en bred medicinsk kompetens.

Ho Yun Cho Övertandläkare, specialist i Käkkirurgi och bred erfarenhet av implantatkirurgi och rekonstruktiv kirurgi. Mentor och handledare.

Klara Rangne Övertandläkare, specialist i odontologisk radiologi. Mångårig erfarenhet som kliniker, handledare och utbildare. För närvarande verksam vid Eastmaninstitutet i Stockholm och på Skånes Universitetssjukhus i Malmö.

Aron Naimi-Akbar Övertandläkare specialist i Käkkirurgi, Docent. Föreläsare och forskare.

Carina Krüger Weiner Övertandläkare, Med Dr. Specialist i Käkkirurgi. Klinikchef. Inriktning mot käkledskirurgi och smärta.

Staffan Sjöö Bitr. Övertandläkare, senior allmäntandläkare med mångårig erfarenhet av implantatkirurgi och estetisk kirurgi. Handledare och mentor.

Thomas Sahlin Bitr. Övertandläkare, senior allmäntandläkare och implantatkirurg. Mentor och handledare.

Mariann Pihl Operationstandsköterska. Operationstandsköterska med ansvar för operationsuppdukningsutbildningen i Folktandvårdsakademin. Handledare.

Karin Stråhle Operationstandsköterska, operationssamordnare och mångårig erfarenhet av käkkirurgisk vård både på Eastmaninstitutet och Mälardalens Sjukhus. Handledare.

Inger Nilsson Senior operationstandsköterska och mångårig erfarenhet av implantatkirurgi på unga. Handledare.

Kurstid: 19 timmar

Deltagare: Max. 10 team / 1 tdl + 1 ass. personal

Program tandläkare

Dag 1 – Lokal Stockholm, plan 3

10.00 Välkomst och introduktion Astra Tech Implant System® EVProduktinformation kirurgiska komponenter

11.30 Lunch

12.30 Hands – on på modell (KS, TS, BA, BJ, HC)– implantatinstallation Lokal Paris-Rom plan 3

14.30 Historik – implantat – osseointegration (BA, CKW)

15.00 Kaffe Loungen plan 3

15.30 Patientselektion (KS, KR)Tandvårdsstödet (HC)

17.15 Dagen avslutas

19.00 Gemensam middag

Dag 2 – Lokal Objektivet plan 0

08.30 Medicinska aspekter (BW)Kirurgiska aspekter och implantatkirurgisk teknik (BA)Handhygien, operationstvätt och sterilklädsel (CKW, tsk)Röntgen bedömning (AC rtg)

10.00 Kaffe

10.15 Terapiplanering (BJ, KS, HC, TS, SS)Implantatkirurgisk teknik (HC)– lambåteknik (BA)– benhantering (KS)– suturering (HC)

12.00 Lunch Loungen plan 3

13.00 Genomgång av eftermiddagens operationer(BA, SS, KS, HC, BW, BJ, TS)

14.00 Operationspass team – implantatinstallationGemensam genomgång av steril inklädningInstrumentering – vem gör vad

14.30 Fika em Rochester plan 3

17.00 Dagen avslutas

Dag 3 – Lokal London och Bryssel plan 3

08.00 Operationspass team Distansop (HC, KS)

09.30 Läkning av alveolen (CKW)Omedelbar, tidig sen belastning (BA)

10.30 Kaffe Loungen plan 3

11.00 Vad gör man när benet inte räcker? Seminarium (KS, HC, BA)Specialistens möjligheterKomplikationer Diskussion

12.45 Avslutning och kursutvärdering

13.00 Kursen avslutasAlla kurser från
Dentsply Sirona

  • 03 apr - 05 apr   2019
  • Björn Johansson, Bashar Al-Khalili, Kristina, Bent Williger, Ho Yun Cho, Klara Rangne, Aron Naimi-Akbar, Carina Krüger Weiner, Staffan Sjöö, Mariann Pihl, Karin Stråhle och Inger Nilsson
  • Dentsply Sirona