Stockholm, 7A Posthuset

Infektioner runt dentala implantat

Allt fler patienter får tänder ersatta med titanimplantat. Infektioner i mjukvävnaden runt tandimplantat har visat sig mycket vanliga och kan leda till benförlust och därmed förlust av implantat. Både yngre och äldre drabbas. Hur ska den odontologiska professionen bäst förbereda sig på detta problem? Kursen ger en uppdatering av den senaste forskningen om infektioner runt implantat.

 • Definitioner
 • Prevalens
 • Etiologi
 • Diagnostik
 • Riskfaktorer, riskbedömning
 • Patientinformation
 • Behandling: Icke-kirurgisk och kirurgisk, teknik, instrument, patientfall
 • Stödbehandling/uppföljning
 • Förväntat resultat?
 • Antibiotika?
 • Vem gör vad?
 • Terapidiskussioner
 • Nationella riktlinjer


Alla kurser från
STF

 • 23 okt 2020
 • Ann-Marie Roos-Jansåker, övertandläkare, Kristianstad
 • Sveriges Tandläkarförbund