Ilulissat, Grönland

Inspirationskurs i klinisk protetik

Föreläsarna presenterar ett stort antal kliniska fall med olika bakgrund, förutsättningar, önskemål och behandlings- och rehabiliteringsbehov. Vi börjar med den första patientkontakten och slutar ett varierande antal år efter behandlingen. Hur behandlades patienten? Hur tänkte vi? Vilka material och metoder använde vi? Hur blev det? Vad hände och varför?

Målet med kursen är att inspirera och stimulera deltagarna till terapidiskussioner runt olika protetiska behandlingar eller icke-behandlingar.

Innehåll

• Undersökning och förbehandling inför protetisk rehabilitering,
• Rationell behandling; vad bör jag tänka på, kron- och broprotetik
på skadade och missbildade tänder
• Behandling med avtagbar protetik
• Tandluckor i front och sida – olika modus operandi.
• Vad finns i vår terapiarsenal och vad bör vi tänka på?
• Vävnadsbrist inför konventionell och implantatstödd protetik:
vad kan vi göra?
• Sinuslift – rutin idag?
• Tissue management: tankar om friläggning, blodstillning
preparation och avtryckstagning
• Materialval i olika situationer, orsaksanalys vid komplikationer

FöreläsareAlla kurser från
Ptj

  • 02 maj - 06 maj   2019
  • Lars-Åke Johansson odont dr, övertandläkare, specialist parodontologi och oral protetik, Halmstad och Sven Scholander övertandläkare, specialist oral protetik, Karlskrona
  • Praktikertjänst