Bergendal, Sollentuna

Intensivkurs ledarskap – för dig som inte jobbar på Praktikertjänst

Utbildningen syftar till att stärka ditt självförtroende i rollen som ledare. Detta åstadkoms genom en ökad förmåga att förstå och leda dig själv och andra. Du får en grundläggande inblick i hur du påverkar och påverkas av andra människor, verktyg att hantera konflikter och metoder för effektiv feedback.

Vi berör sambandet mellan den gruppdynamik som råder i ett team och kopplingen till ledarskapet samt hur du genom ett situationsanpassat ledarskap kan utveckla både individer och grupper.

Praktiska verktyg blandas med upplevelsebaserade övningar och korta teoriblock.

”Kursen gav mig ny kunskap om mig själv och mitt ledarskap på ett sätt som är användbart för såväl mig personligen som i mitt arbete. Kursens upplägg med teori blandat med gruppövningar gav ett tilltalande och varierat innehåll med utrymme för diskussioner och erfarenhetsutbyte vilket var inspirerande, positivt och givande.”

Anna-Karin Nalerius, Verksamhetschef Östra LäkargruppenAlla kurser från
Ptj

  • 12 mar - 13 mar   2020
  • Joakim Matsson Chef Ledarutveckling
  • Praktikertjänst