Malmö, Tandvårdshögskolan, Carl Gustavs väg 34

Intraoral bildtagning för tandsköterskor

Kursens syfte är att ge ökad kunskap om intraoral bildtagning i vardagen, samt att ge en uppdatering i projektionslära och strålbiologi. Det här är en arbetskurs med begränsat antal platser, anmäl dig därför i tid!

  • Inställningsövningar
  • Bildtagning när – var – hur?
  • Föreläsning strålbiologi och projektionslära

 

 Kursen arrangeras i samarbete med Odontologiska fakulteten Malmö universitetAlla kurser från
STF

  • 17 jun - 18 jun   2021
  • Curt Johansson, röntgensjuksköterska och Anna Svensson röntgentandsköterska samt ST-tandläkare Samara Hajem på avdelningen för röntgendiagnostik på Tandvårdshögskolan i Malmö.
  • Sveriges Tandläkarförbund