Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A i Stockholm

Introduktionskurs – Straumann

Målet med kursen är att introducera samt utbilda deltagarna i Straumanns implantatsystem. I kursen ingår en genomgång av principer kring osseointegrering och kirurgi men även patientselektion och när man ska välja en– respektive tvåstegsteknik samt skruvretinerade eller cementerade konstruktioner.
Belastningsprinciper och kirurgiska aspekter i den estetiska zonen kommer också gås igenom. Under dagen kommer också val av protetiska material och komponenter behandlas. Kursdeltagarna ska efter genomgången kurs ha fått insikt i behandlingsmöjligheter med Straumann Implant System. Deltagaren kommer även att få insyn i implantatsystemets produktportfölj, både kirurgiskt som protetiskt men också digitalt.

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till tandläkare med erfarenhet av implantatbehandling men som har ringa eller ingen erfarenhet av Straumanns implantatsystem och nu vill förkovra sig inom detta.

KURSUPPLÄGG
Endags-kurs som ges i föreläsnings- och diskussionsform.

KURSINNEHÅLL

 • Osseointegreringens principer.
 • Kirurgiska principer.
 • Patientselektion.
 • En- eller tvåstegskirurgi.
 • Belastningsprinciper.
 • Korta implantat.
 • Tissue Level- eller Bone Level-implantat?
 • Straumanns implantatportfölj.
 • Temporära lösningar.
 • Skruvretinerade eller cementerade konstruktioner?
 • Kirurgiska aspekter i den estetiska zonen.
 • Val av material och komponenter – estetiska aspekteroch design av kronor och broar.
 • Straumann® CARES® Digital Solutions.
 • Createch.
 • Individuella distanser – möjligheter.
 • Variobase.
 • Straumann Dental Implant System.

Kursen inkluderar Straumann Smart Online Education:

 • Unik 24/7 möjlighet för självstudier.
 • Kliniska filmer.
 • Checklistor, schema.
 • Teknisk produktinformation.
 • Kunskapstester.
 • Tillgång till utvalda ITI Online Academy inlärningsmoduler.

Detaljerat kursprogram erhålls före kursstart.Alla kurser från
Straumann

 • 13 mar 2020
 • Lars-Åke Johansson, Odont Dr,Övertandläkare, SpecialistParodontologi och Oral Protetik.
 • Straumann