Göteborg, Hotel Riverton

Journalföring och informationshantering – så följer du lagen

Vilka krav i stort och smått finns på patientjournalen? Vilka verktyg hjälper dig att försäkra dig om att du gör rätt? Regelverket kan vara svårt att greppa och överblicka, samtidigt som den administrativa bördan med att journalföra gör det svårt att hålla sig uppdaterad. EU:s nya dataskyddsförordning innebär dessutom nya krav, som gäller utöver den svenska lagstiftningen. Krav på journalen och den journalföringspliktige finns formulerade i patientdatalagen (2008:355), Socialstyrelsens föreskrifter HSLF-FS 2016:40 och i ett stort antal andra författningar.

Kursplan:

 • Vilken information ska finnas i journalen? Hur avgör jag i praktiken om något ska dokumenteras?
 • Vad innebär nya dataskyddsförordningen? När är man skyldig att anmäla personuppgiftsincidenter?
 • Vad gäller om förkortningar och fackspråk?
 • Vad innebär signeringsplikten?
 • Hur snabbt måste jag dokumentera och signera?
 • Ska journalen skrivas som ett arbetsredskap för annan vårdpersonal? Eller som en informationskälla för patient och anhöriga?
 • Vad är mitt ansvar om felaktigheter upptäcks i journalen?
 • Kan patienten kräva att jag ska stryka eller ändra i journalen?

Föreläsare:

Oskar Höllgren, jurist, verksam på IMR AB (Institutet för Medicinsk Rätt AB), Stockholm

Kontakt:

Vill du veta mer?
Kontakta oss på Tandläkarförbundets kursverksamhet.
Sofia Ekenberg på 08-6661544 eller Cecilia Karlsson på 08-6661543.
Eller mejla till oss på kurs@tandlakarforbundet.se
Fakturafrågor ekonomi@tandlakarforbundet.se

Målgrupp

All tandvårdspersonalAlla kurser från
STF

 • 18 okt 2019
 • Oskar Höllgren, jurist, verksam på IMR AB (Institutet för Medicinsk Rätt AB), Stockholm
 • Sveriges Tandläkarförbund