Online

Tandläkarutbildning med fokus på jämlik tandvård i hela Sverige

Jönköping University i Almedalen 2022

Det råder stor tandläkarbrist i Sverige. Enligt en rapport från Socialstyrelsen 2022 behöver 18 av 21 regioner fler tandläkare. Många invånare utanför de större städerna, liksom äldre och socioekonomiskt utsatta grupper, får inte den hjälp de behöver.

Tandvårdskompetensen har koncentrerats till storstadsregionerna, och omfattande pensionsavgångar gör att bristen väntas kvarstå minst fram till 2035 enligt UKÄ:s prognos 2021.

En ny tandläkarutbildning som involverar fler än hälften av Sveriges regioner skulle bidra till fler tandläkare men också en mer jämlik tandvård i hela landet. En ny tandläkarutbildning skulle bli den första tandläkarutbildningen på över 50 år i Sverige.

Seminariet i Almedalen 2022 presenterade förutsättningar och upplägg för en planerad ny tandläkarutbildning. Därefter diskuterade en panel från lärosäten, Sveriges regioner, riksdagen och tandvården huruvida detta kommer att skapa förutsättningar för en mer jämlik tandvård, bättre tandhälsa och fler tandläkare över hela Sverige.

Medverkande:
Gunilla Svantorp, riksdagsledamot, (S)
Mats Green, riksdagsledamot, (M)
Sofia Nilsson, riksdagsledamot, (C)
Per-Olof Brehmer, vicerektor, Linköpings universitet
Anders Jonsson, chefstandläkare, Praktikertjänst
Rachel De Basso, regionråd och ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård, (S) Region Jönköpings län
Per Eriksson, regionråd, (C) Region Jönköpings län
Gunilla Swanholm, tandvårdsdirektör Region Uppsala och ordförande i Sveriges folktandvårdsförening
Göran Henriks, utvecklingsdirektör, Region Jönköpings län
Jane Ydman, regiondirektör, Region Jönköpings län
Agneta Marell, rektor, Jönköping University
Ola Norderyd, professor och övertandläkare, Jönköping University
Shariel Sayardoust, universitetslektor och övertandläkare, Jönköping University
Ulf Hall, moderator

Läs mer om satsningen på en ny tandläkarutbildning på https://ju.se/tandlakarutbAlla kurser från
Jönköping University

  • Onlinekurs med startdatum 06 jul 2022
  • Jönköping University, Region Jönköping Län och Linköpings Univertitet