Båstad, Hotel Skansen

Juvenil protetik

För den unga individen kan bland annat bettavvikelser, trauma och mineraliseringsstörningar vara påfrestningar ur både ett estetiskt och funktionellt perspektiv. Det kan påverka den psykosociala tryggheten hos den växande patienten. Protetik i det unga bettet kräver ett multidisciplinärt samarbete och långsiktig terapiplanering inför bettrehabilitering. Vilka behandlinsstrategier finns det och när skall behandling sättas in? Hur kan man bemöta barnets och förälderns önskemål? Denna kurs kommer utifrån protetikens, ortodontins och pedodontins synvinkel redogöra för diagnostik och behandlingsprinciper som ger den unga patienten god bettfunktion och som kan uppfylla estetiska förväntningar.

 • Tillväxt och bettutveckling
 • Terapiplanering och behandlingsstrategier
 • Agenesier
 • Erosioner
 • Trauma
 • Mineraliseringsstörningar, tandutvecklingsstörningar
 • Allmäntandläkarens roll
 • Preprotetisk ortodonti
 • Implantatbehandling
 • Permanent- eller semipermanent protetisk behandling
 • Skalfasader och etsbroar
 • Materialval
 • Behandlingsmognad
 • Krav och förväntningar hos barn och föräldrar
 • Kliniska fall


Alla kurser från
STF

 • 16 apr - 17 apr   2020
 • Barbro Swartz specialist i oral protetik, Örebro Danijela Toft specialist i pedodonti, Malmö Thor Henrikson specialist i ortodonti, Malmö
 • Sveriges Tandläkarförbund