Stockholm

Känsla för helkeramer

Skulle du vilja ha en ful bro i 50 år eller en snygg bro i 15 år? Kursen tar upp materiallära, kliniska indikationer samt kliniskt utförande av behandlingarmed helkeramiska protetiska konstruktioner.

De helkeramiska protetiska materialen exploderar i antal.
Olika dentala keramer är indicerade i olika kliniska situationer?
När ska jag använda vilken keram?
I vilka situationer är keramer mer eller mindre lämpade?
Vad är det som avgör de olika keramernas egenskaper och därmed deras indikationer?
Hur skiljer sig preparation, avtryckstagning och cementering från konventionell protetik?

Innehåll
Under kvällen kommer Nicole att prata om materiallära, kliniska indikationer samt kliniskt utförande av behandlingar med helkeramiska protetiska konstruktioner. Kursen vänder sig till hela teamet. Vare sig ni redan jobbar med helkeramer och vill ha lite mer kött på benen eller om ni är i startgroparna att sätta igång så kommer kvällen att ge er matnyttig kunskap att ta med hem till kliniken.

Övrigt:
Kvällskurs kl 18-20.30Alla kurser från
Ptj

  • 13 okt 2015
  • Nicole Winitsky, Specialist i protetik
  • Praktikertjänst