Göteborg, Hotel Riverton

KBT för tandvårdsrädda – bemötande och behandling. En orienteringsdag

KBT är den behandlingsmetod som har överlägset bäst stöd för behandling av fobier, dit även tandvårdsrädsla räknas. Hur bemöter vi tandvårdsrädda och hur kan vi samarbeta med en KBT-utbildad behandlare?

 • Vad är tandvårdsrädsla?
 • När kan tandvårdsrädsla betraktas som en fobi?
 • Psykiatriska diagnoser som kan yttra sig i tandvårdsrädsla – PTSD, personlighetsstörningar etc.
 • Lättare teoretisk bakgrund till KBT
 • Vetenskapligt stöd för KBT
 • Hur uppstår en fobi och vad vidmakthåller den?
 •  Exempel på KBT-behandling av tandvårdsrädsla: Exponering, avslappningsövningar, psykoedukation etc.
 •  Vad kan tandvårdsteamet göra för att förebygga?
 •  Hur hanterar man en tandvårdsrädd som ännu inte utvecklat en regelrätt fobi?
 •  Vid svårare fall: Hur samarbetar man med en KBT-behandlare?
 •  Vidmakthållningsprogram – hur undviker man återfall?
 •  Fallstudier, frågestund och ev. praktisk övning


Alla kurser från
STF

 • 06 mar 2020
 • Dan Katz, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare i KBT, Stockholm
 • Sveriges Tandläkarförbund