Göteborg, Hotel Riverton

KBT för tandvårdsrädda – bemötande och behandling. En orienteringsdag

KBT är den behandlingsmetod som har överlägset bäst stöd för behandling av fobier, dit även tandvårdsrädsla räknas. Hur bemöter vi tandvårdsrädda och hur kan vi samarbeta med en KBT-utbildad behandlare?

 • Vad är tandvårdsrädsla?
 • När kan tandvårdsrädsla betraktas som en fobi?
 • Psykiatriska diagnoser som kan yttra sig i tandvårdsrädsla – PTSD, personlighetsstörningar etc.
 • Lättare teoretisk bakgrund till KBT
 • Vetenskapligt stöd för KBT
 • Hur uppstår en fobi och vad vidmakthåller den?
 •  Exempel på KBT-behandling av tandvårdsrädsla: Exponering, avslappningsövningar, psykoedukation etc.
 •  Vad kan tandvårdsteamet göra för att förebygga?
 •  Hur hanterar man en tandvårdsrädd som ännu inte utvecklat en regelrätt fobi?
 •  Vid svårare fall: Hur samarbetar man med en KBT-behandlare?
 •  Vidmakthållningsprogram – hur undviker man återfall?
 •  Fallstudier, frågestund och ev. praktisk övning

Föreläsare:

Dan Katz, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare i KBT, Stockholm

Kontakta oss:

Vill du veta mer?
Kontakta oss på Tandläkarförbundets kursverksamhet.
Sofia Ekenberg på 08-6661544 eller Cecilia Karlsson på 08-6661543.
Eller maila till oss på kurs@tandlakarforbundet.se
Fakturafrågor ekonomi@tandlakarforbundet.se

Målgrupp

tandläkare, tandhygienist, tandsköterska, tandtekniker, övrigAlla kurser från
STF

 • 15 mar 2019
 • Dan Katz, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare i KBT, Stockholm
 • Sveriges Tandläkarförbund