Stockholm, Djurönäset Konferens och hotell

Kirurgi för dig eller för mig?

Exponering av käkkirurgin med mål att lära ut basala kirurgiska principer.

Kännedom om vanliga kirurgiska åtgärder inom tandvården.

Diskussion ang. vad som kan behandlas i allmänpraktik och vad som behöver remitteras, t.ex. Hur värderas anamnesen? Hur tar man hänsyn till patientens medicinska tillstånd? Vågar jag operera patienten? Vilka komplikationer kan uppstå?

Förståelse och ökad kunskap om kvalitetsarbete och klinisk forskning.

Genomgång och diskussioner kring patientfall.

Exempel innehåll:

 • Indikation-kontraindikation av kirurgiska ingrepp
 • Dento-alveolär kirurgi t.ex. operativ extraktion av rotrester, retinerade tänder, rotspets-operationer, biopsi-tagning, frenulum-plastik mm.
 • Komplikationer efter kirurgiska ingrepp
 • Antibiotika
 • Ansiktssmärta t.ex. kronisk sinuit, smärta från käkled och tugg-muskulatur, atypisk ansiktssmärta.
 • Dentala trauma och käk-trauma
 • Implantat
 • Käkanomali
 • Sömnapne’
 • Bisfosfonat
 • Oral medicin, tumör

Föreläsare

 Alla kurser från
Ptj

 • 04 okt - 05 okt   2019
 • Prof Sten Isaksson
 • Praktikertjänst