Stockholm, Clarion Hotel Sign

Kirurgi i allmäntandvård

Tycker du det är viktigt att utveckla kirurgin i allmänpraktiken? Att klara av situationer då det inte går som man tänkt? Denna kurs ger tips och råd för dessa situationer.

 • Preoperativa bedömningar
 • Diagnostik av dentoalveolära patologiska tillstånd
 • Retinerade tänder
 • Extraktioner
 • Rotrester
 • Rotspetsoperationer
 • Excisioner, biopsitagning
 • Mjukvävnadsplastik
 • Förberedelse för implantat
 • Postoperativt omhändertagande
 • Komplikationer
 • Uppdukning, instrument, andra hjälpmedel


Alla kurser från
STF

 • 24 sep - 25 sep   2020
 • Maths Ericson Bellinetto, övertandläkare, Linköping
 • Sveriges Tandläkarförbund