Stockholm, Clarion Hotel Sign

Kirurgi på barn och ungdomar

Denna kurs syftar till att ge allmäntandläkare som är intresserade av kirurgi en inblick i den vanliga kirurgiska behandlingen och när det gäller  frågeställningar som förekommer hos barn och unga individer.
  • Retinerade hörntänder och dess behandlingar
  • Retinerade molarer och dess behandlingar
  • Bedömning av visdomständer & terapiplanering
  • Vanliga tillstånd och missbildningar som förekommer i käkbenet hos barn
  • Mjukvävnadstillstånd och dess kirurgiska behandlingar
  • Biopsiteknik
  • Implantatkirurgi hos unga patienter


Alla kurser från
STF

  • 15 maj 2020
  • Bashar Al-Khalili, Övertandläkare, Käkkirurgiska kliniken, Eastmaninstitutet, Stockholm.
  • Sveriges Tandläkarförbund