Göteborg, Biotech Center

Kirurgikurs introduktion för teamet

Kursen ger de grundläggande kunskaper som krävs för att utföra implantatbehandlingar. Deltagaren har efter genomgången kurs förståelse för biologiska, fysiologiska och mekaniska faktorer och får god kännedom om implantatsystemets unika egenskaper.Alla kurser från
Neoss

  • 30 sep - 01 okt   2021
  • Dr. Christer Dahlin
  • Neoss