Stockholm, Scandic Park

Klinisk bettfysiologi och protetik

Kursgivarna delar med sig av sina snart 40-åriga kliniska erfarenheter från privattandvård. Målsättningen med kursen är att lära sig att handlägga knepiga fall och undvika onödiga misstag, så att behandlingarna går snabbt och effektivt med patienten i centrum. I kursplanen återfinns många moment på begäran från kursdeltagare.

 • Bettfysiologiska aspekter på protetiska behandlingar
 • Preprotetisk profylax
 • Index för tandläkare och tandtekniker, när var hur?
 • Inslipning. När, var och hur?
 • Balans i bettet och livet, vårda dina kontakter
 • Hållfasthetslära och (bio)mekaniska principer, om protetik måste göras
 • Varför vågar man inte slipa på en interferens men att göra en hel krona i porslin utan att tänka
 • Beteendemedicinsk behandling för att hitta och vara i sitt viloläge trots stress, press och/eller tinnitus
 • Hur man återskapar eller bygger upp ett harmoniskt bett, temporärt och permanent
 • Intra-oral scanning
 • Protetiska haverier

Föreläsare

Anders Tullberg specialisttandläkare protetik, Stockholm
Marie Tullberg specialisttandläkare bettfysiolgi och parodontologi, Stockholm

Kontakta oss

Vill du veta mer?
Kontakta oss på Tandläkarförbundets kursverksamhet.
Sofia Ekenberg på 08-6661544 eller Cecilia Karlsson på 08-6661543.
Eller mejla till oss på kurs@tandlakarforbundet.se
Fakturafrågor ekonomi@tandlakarforbundet.se

Målgrupp

TandläkareAlla kurser från
STF

 • 22 Nov - 23 Nov   2018
 • Anders Tullberg specialisttandläkare protetik, Stockholm Marie Tullberg specialisttandläkare bettfysiolgi och parodontologi, Stockholm
 • Sveriges Tandläkarförbund