Malmö, Quality Hotel View

Klinisk kron- och broprotetik för tandläkare

Kursen ger kunskaper som du sedan direkt kan tillämpa i ditt praktiska arbete. Du får tipsom hur du ska planera och göra steg för steg i olika fall – från att ersätta en enstaka tand till helkäke med fast protetik. För att kursen ska ge dig största möjliga utbyte kommer du att få utföra visst förarbete i form av insändande av 1-2 väldokumenterade fall som ska diskuteras under kursen.

Kursplan 

  • Varför söker patienten? Vad ska jag tänka på när jag lägger upp behandlingen? Hur bedöma samarbetsförmågan och motivationen? Vilken kvalitet bör tanden eller roten ha som stödtand? När utföra en pelare? Utformning och material? Preprotetiska åtgärder. Vad ska jag tänka på vid preparation beroende på material och konstruktionstyp och vilken borrtyp är bäst? Provisoriska kronor och broar. Friläggningstekniker inför avtryck och scanning och tips vid svårigheter att stilla blödning. Kommunikation med tandtekniker. Färgval. Cement och cementeringstekniker. Vad tänka på vid utlämning, uppföljning och kontroller? Exemplifiering med kliniska fall – lyckade och mindre lyckade
  • Arbetsgången steg för steg vid rehabilitering av slitna bett med betthöjning och nyttan av diagnostisk uppvaxning. Vilka konstruktionsmaterial rekommenderas?
  • Hur undvika problem och komplikationer? Hur ska jag ta hand om dem om de ändå uppstår?
  • Fastsittande protetik – tandstödd och/eller implantatretinerad? Vad ska jag välja?
  • Vad iaktta vid parodskadade bett? Vad finns det för risker vid protetisk behandling?
  • Vad kräver Försäkringskassan vid debitering?
  • Falldiskussioner


Alla kurser från
STF

  • 23 sep - 24 sep   2020
  • Arman Ameri, övertandläkare, Emma Gardell, övertandläkare, specialister i oral protetik, Stefan Adregård, tandl/tandvårdsstrateg, samtliga Skåne
  • Sveriges Tandläkarförbund