Halmstad, Accesia AB

Kom igång med parodontalkirurgi

Kursen ger dig teoretisk och praktisk grund för att komma igång med parodontalkirurgi i din vardag. Genom föreläsningar, film, demonstrationer och praktiska övningar på griskäke syftar kursen till att ge hela teamet en uppdatering inom parodontologin i allmänhet och parodontalkirurgi i synnerhet.

 • Diagnostik
 • Riskfaktorer
 • Behandlingsplanering
 • Scaling kontra kirurgi
 • Indikationer för parodontalkirurgi
 • Praktiska rutiner för uppdukning, hygien
 • Instrumentering
 • Val av operationsteknik
 • Regenerativa tekniker
 • Periimplantit
 • Fallbeskrivningar
 • Praktiska övningar på griskäke


Alla kurser från
STF

 • 19 mar - 20 mar   2020
 • Claes Virdeborn, övertandläkare, Malmö Daniel Nebel, övertandläkare, Halmstad Linda Ynner, tandsköterska, Halmstad
 • Sveriges Tandläkarförbund