Halmstad, Accesia AB

Kom igång med parodontalkirurgi

Kursen ger dig en teoretisk och praktisk grund för att komma igång med parodontalkirurgi i din vardag. Genom föreläsningar, film, demonstrationer och praktiska övningar på griskäke syftar kursen till att ge hela teamet en uppdatering inom parodontologin i allmänhet och parodontalkirurgi i synnerhet.

Kursplan

 • Diagnostik och den nya klassificeringen
 • Riskfaktorer
 • Behandlingsplanering
 • Scaling kontra kirurgi
 • Indikationer för parodontalkirurgi
 • Praktiska rutiner för uppdukning och hygien
 • Instrumentering
 • Val av operationsteknik
 • Regenerativa tekniker
 • Periimplantit
 • Fallbeskrivningar
 • Praktiska övningar på griskäke


Alla kurser från
STF

 • 17 mar - 18 mar   2022
 • Claes Virdeborn, spec. parodontologi, Lund Daniel Nebel, spec. parodontologi, odont. dr, Halmstad Linda Ynner, tandsköterska, Halmstad
 • Sveriges Tandläkarförbund