Zoom - Online

Kommunikation i tandvården – Online

Kursen är upplagd på tre tillfällen – med en veckas mellanrum – deltagarna arbetar med reflektion och kommunikationsträning enskilt eller i grupp under mellantiden.
Kurstid i grupp online 6 timmar plus egenträning motsvarande 6 timmar, sammanlagt 12 kurstimmar.

Innehåll:

 • Var står vi idag – vi diskuterar följande tre frågor:
 • Vilka utmaningar möter ni på er klinik?
 • Vilka styrkor har ni – när fungerar allt?
 • Vilka strategier har ni i besvärliga situationer?

 

Metodik: Inte VAD vi säger utan HUR

 • Informationsteknik vid patientrådgivning
 • Att motivera till förändring för en bättre munhälsa
 • Att göra patienten delaktig i beslut om terapi, behandling och uppföljning
 • Hur når vi fram sista biten till patienterna? 
 • När patienten blir din viktigaste medarbetare
 • Att arbeta hälsofrämjande – vad innebär det?

 

Hur bemöter vi kliniska dilemman – patientfall och erfarenheter

 • Curling – som förälder och behandlare – var går gränsen för vårt ansvar?
 • Den rädda patienten som behöver trygghet samtidigt som vi har ont om tid – hur får vi ihop det?
 • Att informera så att det går fram även i stressade situationer – med rätt teknik
 • Att hantera klagomål
 • Att ta vara på den besvärliga patienten
 • Att arbeta långsiktigt för en hållbar patientrelation och ett hälsofrämjande arbetsliv.

 

Målsättningen med kursen är att deltagarna ska få med sig konkret informationsteknik och samtalsverktyg att direkt omsätta i patientverksamheten.

Litteratur: Kommunikation för en hälsofrämjande tandvård. Gothia fortbildning 2021

Kostnad – hör av er för offert – karinsjogren@telia.comAlla kurser från
Karin

 • Onlinekurs med startdatum 06 jun 2023
 • Karin Sjögren
 • Karin Sjögren