Göteborg

Kommunikation och samtalsmetodik

Lär dig klara av alla typer av samtal.
Lära dig navigera professionellt i knepiga situationer och få ett ökat välmående. Inom sjukvården är det vanligt förekommande att du hamnar i svåra samtalssituationer. Det kan handla om samtal med patienter och anhöriga, medarbetare eller chef. Kursen fördjupar dig inom kommunikation, etik och reflektion och dialog för att få förutsättningarna att hantera olika situationer och beteenden. Utbildningen ger dig teoretisk och praktisk kunskap.

Innehåll:

  • Kreativ dialog och samtalsmetodik
  • Personcentrerat förhållningssätt i praktiken
  • Kommunikation och etik
  • Skapa trygghet och närvarokänsla i möten som präglas av aggressivitet, oro, stress och sorg


Alla kurser från
Ptj

  • 29 jan 2020
  • Angelica Frithiof Utbildar och handleder personal inom hälso- och sjukvården
  • Praktikertjänst