Stockholm

Komposit och ClearCorrect – minimalinvasivt i 180 grader

Kursen är en hands-on-utbildning där du steg för steg och lager för lager lär dig att återskapa en naturlig tand på ett enkelt sätt. Både i estetiska zonen och posteriort. Du får prova kompositer i olika viskositet och lär dig hur du putsar och polerar för att uppnå bästa slutresultatet.

Du får lära dig planera din behandling med hjälp av fotografier och utifrån ett helhetsperspektiv välja rätt behandlingsalternativ för din patient. ClearCorrect är ett av de redskap du kan använda för att skapa fantastiska leenden på ett enkelt och minimalinvasivt sätt

Innehåll

  • Minimalinvasiv tandvård – att möta dagens höga krav på estetiska lösningar och spara tandsubstans
  • Smile design – tandanatomi, färg och form. Vad uppfattar ögat som naturligt?
  • Kompositer i olika viskositet
  • Kombinationen ClearCorrect och kompositer
  • Terapiplanering
  • Fallpresentationer
  • Puts och polering


Alla kurser från
Ptj

  • 14 jan - 15 jan   2021
  • Cecilia Ömo Tandläkare, ackrediterad i SACD och AACD, Stockholm
  • Praktikertjänst