Göteborg, Hotel Riverton

Konsten att kommunicera med ungdomar om tandvård

Den yngre generationen har fötts in i en digital värld där mer än 90 procent är ständigt uppkopplade. Detta ständiga informationsbrus kan leda till ”informationströtthet” och ställer höga krav på vårdgivaren som ska överföra komplex information. Under kursdagen får vi lära oss mer hur vi generellt kan kommunicera med unga patienter och hjälpa dem till beteendeförändringar för att uppnå bättre funktion och livskvalitet. Exempel ges från smärtvården, hur det kan fungera trots svåra förutsättningar.

 • Ungdomar med kronisk orofacial smärta, vilka är de och hur ska vi uppmärksamma dem inom tandvården?
 • Behandlingsmetodik, hur kan vi hjälpa ungdomar med deras smärtproblematik?
 • Internetbaserad smärtskola, kan detta vara en väg framåt till bättre livskvalitet?
 • Samverkan med psykolog, och när bör den unga patienten träffa ett smärt-team?
 • Hur uppnår man beteendeförändringar?
 • Kan det vara möjligt att uppnå ”acceptans” kring sin smärta?
 • ”Hur gammal är tonåringen?” Förlängd ungdomstid, ny relationsgrammatik
 • Vuxenrollen i familj och profession

Föreläsare

EwaCarin Ekberg, professor och övertandläkare i bettfysiologi,
Ulrika Ermedahl Bydairk, leg. psykolog, och
Mats Trondman, kultursociologi- och ungdomsforskare, alla Malmö

Kontakta oss

Vill du veta mer?
Kontakta oss på Tandläkarförbundets kursverksamhet.
Sofia Ekenberg på 08-6661544 eller Cecilia Karlsson på 08-6661543.
Eller mejla till oss på kurs@tandlakarforbundet.se
Fakturafrågor ekonomi@tandlakarforbundet.se

Målgrupp

All tandvårdspersonal.Alla kurser från
STF

 • 11 okt 2019
 • EwaCarin Ekberg, professor och övertandläkare i bettfysiologi, Ulrika Ermedahl Bydairk, leg. psykolog, och Mats Trondman, kultursociologi- och ungdomsforskare
 • Sveriges Tandläkarförbund