Varberg Asia Spa

Konsten att lyckas med protetik i djupa bett

Djupa bett är en försvårande faktor vid protetisk behandling. Detta medför ett ökat behov av kunskap om  bettutveckling även hos vuxna patienter samtinsikt i hur en funktionell stabil ocklusion kan återskapas protetiskt.

Denna kliniska kurs, utgående från patientfall, beskriver terapiplanering och behandlingsgång för att lyckas med din protetiska behandling i djupa bett.

Innehåll

 • Tandslitage och djupa bett – etiologi, prevalens och evidens
 • Bettöppning, bettsänkning, betthöjning – vad är vad?
 • När behöver man höja ett bett?
 • Diagnostisk uppvaxning med ett arbetsflöde att ta med hem till kliniken
 • Digital terapiplanering – att arbeta med digitala uppvaxningar och frästa förlagor
 • Tandvårdsstödet och hur ska jag dokumentera och debitera?
 • Delegering med fokus på teamtandvård
 • Fokus på samarbetsformer – så här gör vi


Alla kurser från
Ptj

 • 02 okt - 05 okt   2020
 • Ulrica Gidlund specialist oral protetik Stockholm och Tobias Trybom tandläkare Skara
 • Praktikertjänst