Malmö, Konferenscentrum Skånes Universitetssjukhus Malmö

Kulturmöten och krockar

Till Sverige kommer årligen tusentals människor från världens alla hörn. Möten med dessa människor ställer stora krav på kunskap om andra kulturer och religioner, annars kan det uppstå kulturkrockar. Kultur är inte bara språk, kläder och mat. Kultur innefattar våra djupaste värderingar om hur en människa ska uppföra sig, vad är rätt, vad är fel, bra eller dåligt. Och vad säger lagstiftningen om ersättningar för tandvård för personer utan svenskt medborgarskap bl a asylsökande? 
 • Vilka kommer (asylsökande) och vilka får stanna (flyktingar)?
 • Vad är kultur? Strategier för att överleva
 • Ensamkommande flyktingbarn
 • Hur underlättar vi mötet mellan olika kulturer?
 • Synen på sjukdomar och tänder i olika kulturer
 • Tydlighet och bestraffningar i olika kulturer
 • Vad är svensk asylrätt?
 • Hur ser lagar och förordningar ut?
 • Patienter från andra länder
 • Ersättningar (landsting, försäkringskassan och staten)

Föreläsare

Ingela Olsson, lärare i svenska för invandrare, arbetskonsult, Helsingborg
Stefan Adregård, tandläkare, hälso- och sjukvårdsstrateg, Hässleholm

Kontakta oss

Vill du veta mer?
Kontakta oss på Tandläkarförbundets kursverksamhet.
Sofia Ekenberg på 08-6661544 eller Cecilia Karlsson på 08-6661543.
Eller mejla till oss på kurs@tandlakarforbundet.se
Fakturafrågor ekonomi@tandlakarforbundet.se

Målgrupp

All tandvårdspersonalAlla kurser från
STF

 • 14 maj - 15 maj   2019
 • Ingela Olsson, lärare i svenska för invandrare, arbetskonsult, Helsingborg Stefan Adregård, tandläkare, hälso- och sjukvårdsstrateg, Hässleholm 
 • Sveriges Tandläkarförbund