Calmar Stadshotell, Kalmar

Kurs i protetik

Välkommen till en kurs i protetik fredagen den 22 maj i Kalmar. Specialisterna Martin Janda och Annika Torbjörner kommer att under dagen guida dig genom en mängd patientfall samt belysa en hel del intressanta frågeställningar. Kursen håller på mellan 8.30 – 17.00. Efter det äter vi en god middag tillsammans.

 

Protetik i det försvagade bettet

– Annika Torbjörner, Övertandläkare och specialist i oral protetik, Karlstad

Annika fick 2013 Tandläkarförbundets kursnämnders pris som bästa föreläsare.

När det är aktuellt med en protetisk behandling är bettet ofta ”sönderborrat” och flera tänder saknas. Krafterna i bettet skall då fördelas över få och försvagade tänder. Med ett stort antal kliniska patientfall kommer ett behandlingskoncept för en säkrare protetik att presenteras med mål att ge våra protetiska behandlingar en så lång funktionstid som möjligt.

 

Följande frågor kommer att belysas:

•                     Vilka krafter råder i bettet under funktion och vilka är de riskfyllda?
•                     Bettutvecklingskontroller på vuxna – behövs det?
•                     Protetisk profylax
•                     Nyckeln till en gynnsam terapeutisk funktion
•                     Det djupa bettets problematik

 

Kliniska praktiska tips vid protetisk behandling

– Martin Janda, Odont. Dr och specialist i oral protetik, Lund

Föreläsningen vänder sig till dig som vill få lite tips och tricks på vardagliga situationer i samband med protetisk behandling. Föreläsningen är rikt illustrerad med steg för steg anvisningar.

 

Frågor som kommer att belysas är t.ex.:

•                     Hur blodstillar jag effektivt snabbt och förutsägbart?
•                     Vad ska jag tänka på vid avtryckstagning?
•                     Hur gör jag snygga provisorier på ett enkelt sätt?
•                     Hur kan jag forma mucosan vid implantat?

 Alla kurser från
Heraeus

  • 22 maj 2015
  • Martin Janda & Annika Torbjörner
  • Heraeus Kulzer & Tandtekniska i Kalmar