Stockholm, Hotel At Six

Leendets konst

Rekonstruktiv tandvård är en blandning av vetenskap och konst. Framgången hos de åtgärder vi utför för att återställa tuggfunktion värderas både utifrån det funktionella och estetiska resultatet. Kursen ger en grundläggande insikt i faktorer som inverkar i denna komplexa process. Hur kan vi på ett systematiskt och förutsägbart sätt kommunicera och behandla våra patienter?
 • Estetik och skönhetsbegrepp
 • Visuell perception
 • Visuella principer
 • Form och färglära
 • Diagnostik och kommunikation till patienten
 • Virtuella och reella uppvaxningar. Hur bygger vi upp leendet?
 • Materialkunskap – vilka material blir snygga?
 • Preparationer och provisorier
 • Mjukvävnadshantering
 • Falldiskussioner

Föreläsare

Per Carlsson, Specialist i oral protetik, Folktandvården Blekinge, Karlskrona och  Majid Sohrabi, specialist i oral protetik Folktandvården Stockholm, Eastmaninstitutet.

Kontakta oss

Vill du veta mer? Kontakta oss på Tandläkarförbundets kursverksamhet.
Sofia Ekenberg på 08-6661544 eller Cecilia Karlsson på 08-6661543.
Eller mejla till oss på kurs@tandlakarforbundet.se
Fakturafrågor ekonomi@tandlakarforbundet.se

Målgrupp

tandläkare, tandhygienist, tandsköterskaAlla kurser från
STF

 • 30 Nov 2018
 • Per Carlsson, Specialist i oral protetik, Folktandvården Blekinge, Karlskrona och  Majid Sohrabi, specialist i oral protetik Folktandvården Stockholm, Eastmaninstitutet.
 • Sveriges Tandläkarförbund