Göteborg, Hotel Riverton

Livsstil, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och tänder

Hjärt-kärlsjukdomar och diabetes är två av våra stora folksjukdomar som medför mycket lidande och medverkar till för tidig död. Det har på senaste tiden forskats mycket på orsaker, möjligheter att kunna förbygga, samt samband mellan dessa sjukdomar och parodontit. Kursgivarna kommer att redovisa var forskningen står idag och dess kliniska tillämpning. Vilka samband finns mellan sjukdomarna?

Diabetes

 • Förekomst – det största framtida hotet mot folkhälsan?
 • Genetiska faktorer
 • Hur kan vi själva förbygga? Hjärt-kärlsjukdomar
 • Har förekomsten ökat?
 • Samband livsstilsfaktorer – hjärta/kärl
 • Behandling prognos

Parodontit

 • Diagnosticering och riskbedömning – vilka riskerar att få parodontit och vad är riskerna med parodontitbehandling?
 • Behandlingsmetoder
 • Samband parodontit/diabetes/hjärtkärlsjukdomar
 • Aktuell forskning och framtidsvision
 • Resultat av Parokrankstudien


Alla kurser från
STF

 • 23 apr 2021
 • Anna Norhammar, professor, Stockholm och Björn Klinge, professor Malmö, Barbro Kjellström, docent, Stockholm
 • Sveriges Tandläkarförbund