Göteborg, Hotel Riverton

Lokalanestesi för tandsköterskor och tandhygienister

Kursen avser att ge tandsköterskan och hygienisten teoretiska och praktiska kunskaper att utföra lokalanestesi med ”excellence” vid allmänpraktiken eller specialistkliniken.

  • Introduktion: Definitioner. Fysiologi. Beredningar / preparat. Komplikationer. Handhavande
  • Teknik: Anatomiska insikter. Strategier. Doseringar. Infiltration. Blockader (kännedom)
  • Anatomi: Nerver. Muskler. Kranium. Kärl
  • Praktiska kliniska övningar i infiltrationsanestesi
  • Inlämningsuppgift efter kursen ger intyg


Alla kurser från
STF

  • 03 sep - 04 sep   2020
  • Fredrik Widar, övertandläkare, odontologie dr., Göteborg
  • Sveriges Tandläkarförbund