Göteborg, Hotel Riverton

Lokalanestesi för tandsköterskor

Kursen avser att ge tandsköterskan teoretiska och praktiska kunskaper att utföra lokalanestesi med excellence vid allmänpraktiken eller specialistkliniken.
  • Anatomi. Nerver. Muskler. Cranium. Kärl.
  • Introduktion. Definitioner. Fysiologi. Beredningar / preparat. Komplikationer. Handhavande.
  • Teknik. Anatomiska insikter.Strategier. Doseringar. Infiltration. Blockader (kännedom)
  • Praktiska kliniska övningar i infiltrationsanestesi
  • Skriftligt prov

Kontakta oss

Vill du veta mer?
Kontakta oss på Tandläkarförbundets kursverksamhet.
Sofia Ekenberg på 08-6661544 eller Cecilia Karlsson på 08-6661543.
Eller maila till oss på kurs@tandlakarforbundet.se
Fakturafrågor ekonomi@tandlakarforbundet.seAlla kurser från
STF

  • 30 aug - 31 aug   2018
  • Fredrik Widar, övertandläkare, odontologie dr., Göteborg
  • Sveriges Tandläkarförbund