Göteborg, Elite Park Avenue Hotel

Luckor i front och sida

När biologiska metoder, ortodonti, inte är möjligt, när protetiska åtgärder är det som återstår – då behöver du ta hänsyn till en rad faktorer! Denna kurs syftar till att ge beslutsstöd inför valet av terapi. Vi kommer att diskutera temporära och långtidstemporära lösningar liksom mera permanenta protetiska konstruktioner allt ifrån etsbroar, konventionella broar och implantatförankrade singelkronor – för och nackdelar. Varje terapialternativ kommer att belysas i sin helhet – från bedömning till färdigt resultat. Vetenskap och beprövad erfarenhet kommer att belysas.

 • Undersökning och bedömning, faktorer som påverkar val av terapi.
 • Prognosbedömning med stöd i vetenskapen
 • Förbehandling
 • Materialval
 • Kirurgiska principer och protetiska tekniker steg för steg
 • Friläggning & avtryckstagning
 • Temporära lösningar
 • Cementeringstekniker
 • Skruvat eller cementerat vid implantatförankrade konstruktioner.
 • Mjukvävnadshantering – teknik att forma mucosan
 • Utforming av pontics

Föreläsare

Sven Scholander, övertandläkare, specialist i oral protetik Kristianstad/Karlskrona,
Martin Janda, odont dr, specialist i oral protetik, Lund.

Övrigt

Ett antal rum finns förbokade av kursnämnden, ankomst 4 december – 6 december. Bokningskod TAN271119.

Kontakta oss

Vill du veta mer?
Kontakta oss på Tandläkarförbundets kursverksamhet.
Sofia Ekenberg på 08-6661544 eller Cecilia Karlsson på 08-6661543.
Eller mejla till oss på kurs@tandlakarforbundet.se
Fakturafrågor ekonomi@tandlakarforbundet.se

Målgrupp

Tandläkare

 Alla kurser från
STF

 • 05 dec - 06 dec   2019
 • Sven Scholander, övertandläkare, specialist i oral protetik Kristianstad/Karlskrona, Martin Janda, odont dr, specialist i oral protetik, Lund.
 • Sveriges Tandläkarförbund