Swedish Dental, Stockholm

Många orsaker att le Straumann ProArch Clinical Experiences

Tandläkare + 1 assisterande personal som vill lära sig mer om hur de framgångsrikt ska hantera direktbelastningsprotokoll enligt Straumann Pro Arch kirurgiska och protetiska protokoll.

MÅLSÄTTNING
Straumann ProArch är utformad för att möjliggöra personligt utformad behandling för tandlösa patienter genom att se till varje
individs förväntningar, kliniska situation och finansiella möjligheter.
Målet med kursen är att ge både teoretisk träning och praktisk erfarenhet för att efter kursen framgångsrikt kunna hantera direktbelastningsprotokoll enligt Straumann Pro Archs kirurgiska och protetiska protokoll. Programmet innehåller diskussioner om moderna tekniker, kirurgiska och protetiska tekniker samt klinisk evidens för direktbelastning vid helkäkar (clinical evidence in the field of immediate full arch restorations)

KURSUPPLÄGG
Kursen pågår under en och en halv dag och leds av Dr Rasmy Shahnavas och Arash Simyar från Swedish Dental, där kursen också hålls.Alla kurser från
Straumann

  • 17 okt - 18 okt   2019
  • Tandläkare Rasmy Shahnavas,Swedish Denta och Tandläkare Arash Simyar,Swedish Dental
  • Straumann