Göteborg, Quality Hotel Waterfront

Människan – mer än bara tänder. Bemötande och kommunikation ur ett etiskt perspektiv

Vad är rätt och vad är fel? Vi vill vara goda, vi vill våra medmänniskors och patienters bästa.Hur ska vi tänka i mötet med människor som inte är lika oss själva? Kursen vill hjälpa dig som deltar att försöka utöka din etiska kompass.

 • Etiska begrepp och förhållningssätt
 • Diskrimineringsgrunder
 • Tandvård och tandhälsa inom olika grupper
 • Människor har olika verkligheter
 • Se människan! Vad betyder det?
 • Varför gör de inte som vi säger?
 • Grunden för en relation ligger i graden av förtroende de inblandade har för varandra. Hur bygger man förtroende?
 • Bemötande vid Alzheimersjukdom och kognitiv svikt
 • Anhörig – relation mellan den multisjuka patienten och den friska anhöriga


Alla kurser från
STF

 • 21 maj 2021
 • Dorota Religa, överläkare i geriatrik, Stockholm, Gillis Herlitz, socialantropolog och etnolog, Uppsala, Gunnar Henning, tandläkare, Göteborg och ordförande i Tandläkarförbundets etikkommitté
 • Sveriges Tandläkarförbund