Göteborg, Konferenscentrum Wallenberg

Maximera nyttan av dina intraorala röntgenbilder

Kursens mål är att ge djupare kunskaper om normalanatomi och tecken på patologi i intraorala bilder. Kursdeltagare ska efter avslutad kurs lättare kunna avgöra om det finns patologiska förändringar i intraorala bilder och när man behöver remittera och inte. Det ingår även en repetition av intraoral bildtagning/projektionslära och bildtagningsteknik, samt en föreläsning om bildkvalitet och kvalitetssäkring.

Kursplan

  • Introduktion – den digitala bilden och digitala detektorer
  • Projektionslära/hur tar vi bitewing- och apikalbilder/lägesbestämning
  • Bildkvalitet, kvalitetssäkring och kvalitetshandbok
  • Normalanatomi och patologi i intraorala bilder. När behöver vi utreda vidare?
  • Vanligt förekommande frågor i konsultationsremisser
  • Fallgenomgångar


Alla kurser från
STF

  • 29 apr 2022
  • Johanna Östlin och Angela Persson båda övertandläkare och verksamma vid Specialistkliniken för odontologisk radiologi, Göteborg
  • Sveriges Tandläkarförbund