Göteborg, Hotel Riverton

Missbruk – syns det i munnen?

Debutåldern för drogmissbruk i Sverige idag är i genomsnitt 11-13 år. Tidiga tecken på missbruk är därför viktiga att uppmärksamma. Tandvården har här en viktig roll. Det vanligaste drogmissbruket är ett dolt missbruk som drabbar cirka 10-15 procent av befolkningen och det får såväl sociala som medicinska och odontologiska konsekvenser.

Kursplan:

 • Om missbruk, bakgrundsfaktorer och medicinska skador
 • Vad händer i hjärnan när man missbrukar?
 • Medicinska behandlingsaspekter vid missbruk
 • Smittskyddsaspekter
 • Tystnadsplikt och sekretess
 • Etiska aspekter vid behandling av missbrukare
 • Var går gränsen mellan frisk och sjuk?
 • Olika behandlingsalternativ
 • Vad kan tandvårdsteamet göra i behandlingssituationen?
 • Odontologiska aspekter vid missbruk: Fallstudier och praktiska övningar

Föreläsare:

Patricia De Palma, med dr, övertandläkare, Stockholm. Mikael Zimmerman, docent, tandläkare, Hässleholm


Kontakta oss
:

Vill du veta mer?
Kontakta oss på Tandläkarförbundets kursverksamhet.
Sofia Ekenberg på 08-6661544 eller Cecilia Karlsson på 08-6661543.
Eller mejla till oss på kurs@tandlakarforbundet.se
Fakturafrågor ekonomi@tandlakarforbundet.se

Målgrupp

 

All tandvårdspersonal

 Alla kurser från
STF

 • 26 sep - 27 sep   2019
 • Patricia De Palma, med dr, övertandläkare, Stockholm. Mikael Zimmerman, docent, tandläkare, Hässleholm
 • Sveriges Tandläkarförbund