Cascai, Portugal

Modern endodonti 2015

Kursen syftar till att ge kursdeltagarna teoretisk och praktisk kunskap om ny endodontisk teknik som kan underlätta den kliniska vardagen.

Endodontin har förändrats mycket de senaste åren.

Kursen kommer att belysa:

 • Hur man löser svåra kliniska fall med nya hjälpmedel
 • Rationella arbetssätt för höjd vårdkvalitet
 • Olika tekniker för maskinell rensning
 • Mikroskopanvändning
 • Ultraljudstekniker
 • Hur man hittar kanaler

Kursdeltagarna kommer att ges möjlighet att prova på maskinell rensning. Teori varvas med praktiska inslag för största behållning av kursen.

INNEHÅLL

 • Maskinell rensning. Teoretisk genomgång om bakgrund och de risker man möter när man rensar maskinellt
 • Instrumentfrakturer: bakgrund, teori och tillvägagångssätt för att avlägsna dessa
 • Ny teknik för rotfyllning, nya material och nya tekniker
 • Nya material – är det något för allmäntandläkaren?
 • Antibakteriell behandling – inte bara Dakin och kalciumhydroxid
 • Akutbehandling – har det hänt något nytt? Hur mycket ska jag göra i en akutsituation?
 • Mikroskopanvändning inom endodonti, introduktion, fallbeskrivning och arbetssätt kommer att belysas
 • Ultraljudstekniker vid mikroskoparbete
 • Apikalkirurgi – när och av vem?
 • Hur man löser svåra kliniska fall med nya hjälpmedel
 • Äldre har sina tänder i behåll med många fyllningar och oblitererade kanaler, hur löser vi det?
 • Rationella arbetssätt ger höjd vårdkvalitet?
 • Genomgång och förslag på instrument som används vid endodontiska behandlingar
 • Vad kan man behandla? Ska jag extrahera och sätta ett implantat? Vi kan behandla mer och mer, men är det förståndigt i alla situationer?
 • Falldiskussion – kursdeltagarna uppmanas att ta med egna röntgenbilder på intressanta och/eller svåra fall på ett USB-minne för att tillsammans diskutera terapival och möjligheter
Kursnummer
1522b
Målgrupp
Tandhygienist, Tandläkare, Tandsköterska
Kursdatum
2015-09-30 – 2015-10-04
Sista ansökningsdag
2015-04-20
Plats
Cascai, Portugal
Kursavgift
10 600 kr (anställda)
13 250 kr (övriga)
Kontaktperson
Thea Danlid
thea.danlid@ptj.se
0491-211 00


Alla kurser från
Ptj

 • 30 sep - 04 okt   2015
 • Fredrik Erhardt Specialist i endodonti, Tandläkarhuset, Sigtuna Helena Göransson Specialist i endodonti, Aurakliniken, Stockholm
 • Praktikertjänst utbildning