Stockholm, Clarion Hotel Sign

Modern Parodontologi

Kursen presenterar aktuell parodontotologi och kunskap kring implantatbehandling på patienter som behandlats för parodontit. Utifrån aktuell evidensbaserad vetenskap och gedigen klinisk erfarenhet kommer ett brett spektrum inom parodontologi år 2021 att belysas.

Parodontologi – vad är aktuellt 2021?

 • Ny klassificering av parodontala och
  peri-implantära sjukdomstillstånd
 • Hur är den uppbyggd och hur kan vi använda den i kliniken?
 • Parodontitens patogenes, prevalens och incidens
 • Parodontit och allmänhälsa
 • Strategier för framgångsrik parodontalbehandling
 • Vilka behandlingar är effektiva?
 • När behöver vi komplettera mekanisk infektionskontroll kompletteras med andra insatser?
 • Parodontal stödbehandling, nyckeln till ett bra långtidsresultat

Implantologi ur parodontala aspekter – vad vet vi 2021?

 • Klinisk och röntgenologisk bedömning inför implantatkirurgi
 • Hur säkert är benaugmentation?
 • Implantat på parodpatienten, är det ett bra val?
 • Periimplantit. När ska vi behandla och hur bra resultat kan vi förvänta oss?


Alla kurser från
STF

 • 23 apr 2021
 • Carin Starkhammar Johansson, odont. dr, övertandläkare, Linköping
 • Sveriges Tandläkarförbund