Dab Hjulhamnsg. 3, Malmö

MOMS – vad gäller?

Vad gäller för konsulter inom tandvården efter en dom från Högsta förvaltningsdomstolen?

Momspliktig uthyrning av tandvårdspersonal eller momsfria tandvårdstjänster?

Skatteverket har tolkat domen från Högsta förvaltningsdomstolen. Enligt Skatteverkets bedömning ska konsulttjänster inom tandvården omfattas av momsplikt. Skatteverket avser att tillämpa domen från Högsta förvaltningsdomstolen på tandvårdskonsulters tjänster fr.o.m. den 1 juli 2019.

Vad gäller enligt mervärdesskattelagen?

Högsta förvaltningsdomstolens tolkning av momsreglerna?

Skatteverkets bedömning av vad som gäller efter Högsta förvaltningsdomstolens dom?

Vad gäller ? – Vad är oklart ? – Hur ska ni agera ?

Kursinnehåll

Två av landets mest erfarna momsexperter föreläser under kvällen. Ulrika Grefberg, momsexpert på Svalner och Jeanette Fored, momsexpert på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Vi startar kl.16.30 med lättare förtäring och föreläsningarna börjar 17.00. Vi tar upp frågeställningar som:

– Hur fungerar moms?

– Momsfritt eller momspliktigt?

– Avdragsrätt för ingående moms?

– Vad gäller inom tandvårdsområdet efter Högsta förvaltningsdomstolens dom?

Begränsat antal platser – först till kvarn gäller.

Varmt välkomna!

Kurskvällen sker i samarbete med Almasoft och Preventum.Alla kurser från
Alma Soft DAB

  • 22 maj 2019
  • Ulrika Grefberg, momsexpert på Svalner och Jeanette Fored, momsexpert på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
  • Dab i samarbete med Almasoft och Preventum